This post is also available in: Russian

Да знам 

Да знам што ми значи во животот
јас би си отпочинал убавино сакана.
Се изморив од гледања негледања,
Се изморив од молби и закана. 

Да знам дека е сè попусто,
дека нема ни смисла ни значенње,
не би се засолнил никогаш
пред тоа вистинско мачење. 

Ацо ШоповВетрот носи убаво време, 1957