За поетот нема изгубено време – Три нови песни од Ацо Шопов: „Баобаб“, „Пред расцутување на фланбоајаните“, „Во сонот  на црната жена“*

Ристо Лазаров

Обична, секојдневна размена на мисли на Ацо Шопов со Ристо Лазаров во Летница, Охрид. „Писателот е свест на нацијата“, вели Шопов, а „кај нас има меѓу творците сѐ повеќе политиканти“…

Прочитајте го интегралниот текст во книгата Ацо Шопов: Автопортрет со седум прсти, Скопје, Антолог, 2024, 571 стр.
__________________
* Tекстот е објавен во Млад борец, 1973, 29, 24-25, стр. 12-15

Други разговори и статии на Ацо Шопов