Ацо Шопов: Гледач во пепелта (Избор), Скопје, Мисла, 1991

work in progress

Приредувач Георги Старделов.

Книката е печатена во Century, Melbourne

Содржина

Песни, Со наши раце, На Грамос
Карпош
Љубов
Очи
Ела
На Грамос 
Стихови за маката и радоста
Есен
Возот јури
Во пресрет на животот
За мечта што нема да загине
Песната
Слеј се со тишината
Лов на езеро
На езеро
Облак
Штрк
Лист
Ноќта
Кон галебот што кружи над мојата глава
Го барам својот глас
Младост
Ax таа убавина
Промената
Во тишина
Ветрот носи убаво време
Убавината
Кажи ми небо
Ветрот носи убаво време
Во секој град
Песна
Љубов
Илузија
Улица
Утеха
Бела тага на изворот
Будење (по грешка, во книгата оваа песна е поместена во поглавјето „Небиднина”)
Небиднина
Небиднина
Очај пред тврдината
Квечерина
Има долу една крв
Долго живеам на ова место
Лузна
Молитва за еден обичен но уште непронајден збор
Втора молитва на моето тело
Трета молитва на моето тело
Четврта молитва на моето тело
Петта молитва на моето тело
Шеста молитва на моето тело
Седма молитва на моето тело
Осма молитва на моето тело – или кој ќе ја смисли таа љубов
Деветта молитва на моето тело
Десетта молитва на моето тело
Последна молитва на моето тело
Раѓање на зборот
Гледач во пепелта
Долго доаѓање на огнот
Грозомор
Златен круг на времето
Тажачка од онаа страна на животот
Август
Гледач во пепелта
Црно сонце
Пак црно сонце
И уште еднаш црно сонце 
Песна на црната жена
Баобаб
Во сонот на црната жена
Пред расцутување на фланбоајаните
Жена во ивернажот
Настан на езерскиот брег
Загледан во океанот
Светлината на робовите: тука ме доведе моето провидение
Песна на сињарката: запеј ја твојата песна небесна
Дрво на ридот
Од најстара и најчиста сончевина
Домот на сонот
Сам со својот пламен во градите
Езеро на животот

Поговор