This post is also available in: French Spanish German Russian English

Aco Šopov: Anthologie personnelle (Во личен избор), Actes Sud/Collection UNESCO d’Oeuvres représentatives, 1994

Во моментот кога се објави оваа книга во Колекцијата Репрезентативни дека на УНЕСКО, Федерико Мајор, Генерален директор на УНЕСКО, и’ ги упати на Јасмина Шопова следниве зборови:

27 мај 1994Lettre Mayor
Драга колешке,
Со големо задоволство ги примив и прочитав песните на Вашиот татко. Поезијата − а особено оваа поезија − нè извлекува од времето и просторот, за на мистериозен начин да нè укотви во траењето и во местата. Со сета своја јарост, не помалку интензивна од нежноста што под неа се крие, оваа поезија е збор на вистината упатен до најинтимното во нас. Колку со својот раскошен блескот, толку и во својот трепетлив ореол, таа е светлост што ни го покажува патот и ни нуди утеха во секојдневието. Ви благодарам што ја споделувате со нас.
Ве молам, драга колешке, да ги примите изразите да моите најубави чувства.
Федерико Мајор

Книгата на француски ја преведе Јасмина Шопова, а препевот му го должиме на Едуар Моник, тогашен директор на Колекцијата Репрезентативни дена на УНЕСКО. Содржината е достапна на истава оваа страница, на француски јазик.

МТВ-Скопје и’ посвети емисија на промоцијата на книгата Во личен избор од која можете да ги видите следните извадоци:  Фернандо Аинса, следен директор на Колекцијата Репрезентативни дена на УНЕСКО,  Сабин Веспистер, издавач, и Eдуар Моник, иницијатор на проектот и препејувач на книгата.

Едуар Моник, препејувач на Шопов, говори за значењето на збирката на Ацо Шопов објавена на француски јазик, Во личен избор, 1994.

Фернандо Аинса, директор на Колекцијата Репрезентативни дена на УНЕСКО, говори за збирката на Ацо Шопов Во личен избор, 1994.

Сабин Веспистер, издавач, говори за значењето на збирката на Ацо Шопов објавена на француски јазик, Во личен избор, 1994.