This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Slovenian Croatian Bosnian Albanian Bulgarian Italian

Читаоница

У Читаоници Лирског дома Аце Шопова можете  прочитати већи избор дела македонског песника (лирика, препеви, есеи, интервјуа) као и део његових рукописа.

У њој  је доступан и избор књижевних портрета: критике и тумачења његовог стваралаштва.