This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Slovenian Croatian Bosnian Albanian Bulgarian

Разговори

Work in progress

Во овој дел од Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов, можете да прочитате избор од неговите објавени или аудио-визуелни интервјуа. Одреден број цитати ќе најдете под насловот „Искажувања”.