Разговори

Work in progress

Во овој дел од Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов, можете да прочитате избор од неговите објавени или аудио-визуелни интервјуа. Одреден број цитати ќе најдете под насловот „Искажувања”.