This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Slovenian Croatian Bosnian Albanian

Разговори и чланци

Work in progress

У овом делу Читаонице Лирског дома Аце Шопова, можете наћи избор његових интервјуа и чланака. Одређен број цитата налази се у рубрици „Мисли”.

Sine data

1951

1956

1959

1960

1962

1963

  • Reč, dve o Veri Jocić [АШ К3 АЕ70]
  • У пет и седамнајест. Македонска верзија текса објављена је у часопису Современост, XIII, 7−8, 1963 стр. 425−427. Шопов је прво написао текст на српскохрватском, највероватније за Борбу, а затим га је превео на македонском [АШ К3 АЕ52 и АШ К3 АЕ54].

1965

1968

1969

1970

1975

1976

1977

1978

1982