This post is also available in: Macedonian

Ацо Шопов: Братимљење кроз песму*

Ацо Шопов, песник и академик из Скопља, управо је објавио нову збиркуПесма црне жене, инспирисану поднебљем Африке. Боравећи дуже времена у Сенегалу и другим афричким државама, као амбасадор наше земље, Шопов је испевао песме посвећене баш тим народима. Једна од њих је и песма „У Штипу и у Жоалу“, која говори о местима рођења нашег песника и поете Леополда Сенгора, председника Сенегала.

У овој песми покушао сам да љубављу збратимим та два мала града, километрима толико раздвојена. Сенгор је цео свој песнички свет сагледао кроз своје родно место. То је сјајан пример шта поезија треба да значи, колико може да каже човеку.

Које сте то све песничке утиске понели из тих далеких поднебља? 

Опчинила ме ширина духа црне Африке, инспирисао ме простор на коме су легенде и традиције испреплетене са савременим митом. Чини ми се да је код сваког афричког песника садашњост присутна кроз призму прошлости и будућности. За своје „открићe“ црне Африке највише дугујем поезији Леополда Сенгора. Он је више казао о Африци него томови књига које сам прочитао. Он је од веровања, легенди и прича успео да направи поезију која је прави песнички универзум.

Под чијим утицајем пишу афрички песници? 

Иако у бившим колонијама Француске писци махом стварају на француском језику, њихова литература је оригинална. Она је прожета духом црне Африке, окренута је својим проблемима. Без обзира на језик, она је аутентична. Идеја самосталности и поноса на слободу главна је водиља афричког писца. Као и у политици, и у књижевности теже афирмацији свог поднебља, независно од утицаја са стране. Традиција је присутна, али се из ње користи само оно што може да буде подстрек за ново стваралаштво за превазилажење заосталости и тражење бржег пута интелектуалног развоја.

Жена заузима видно место у поезији афричких писаца. Како ви то објашњавате? 

Тачно је да је за афричку поезију жена уздигнута на ниво култа. Природа је исто тако у центру песничког посматрања. Донекле то је и разумљиво. У легендама црног човека ова два појма увек су била доминантнa.
________________________
*Разговор води Д. Станковић. Објављен је у листу Недељне новости, 25.07.1976

Други разговори и чланци А. Шопова