This post is also available in: Macedonian

Ацо Шопов: Моја реч је тврда вилица времена *

Work in progress

Прочитајте македонски превод овог разговора

____________________
* Разговор са Алдом Климаном, објављен у Младост, Београд, 29.10.1976, а касније на македонском у  Дело 74, 1982, IX, 5/6, стр. 333-337 (Рукопис необлањеног одговора из овог разговора налази се у породичној архиви Аце Шопова)