This post is also available in: Macedonian

Ацо Шопов: Македонска култура у југословенској култури*

Ово питање садржи у себи и однос словеначке, односно спрске, осносно хрватске културе према југословенској култури, као и однос Југословенске културе према појединим националним културама наших народа.

Али зар се често не догађа да се као југословенске вредности протурају многа књижевна недоношчад и да иза етикета југословенске културе вири перчин неизживљене прошлости?

У југословенство се не стиже увек широким аутострадама и […] појавом. Постоје и многи други, рекао бих невидљиви путеви. Јесмо ли их сазнали?

Оно што југословенску литературу чини југословенском, што је ујединује, најмање може да буде језик. То је њен општељудски смисао, то су идеје којим је она надахнута, као и стваралачки поступак  у креирању света уметности.

Стога је сасвим индиферентно на ком југословенском мередиену настају одређене вредности. Не заборавимо на [Фокнеров] град Џеферсон који не постоји, а у коме су се одиграле најдирљивије драме човека данашњице. Хтео бил да има што више наших Џеферсона у југословенској литератури.

Дали мислите да поезија може ишта да учини у свету?

Не сматрам да је поезија само игра лепотом ради лепоте и игре. То је игра лепотом у име људске лепоте, јер она и не постоји изван човека.
________________
* Препис машинописа са аутографским додатцима из Фонда Ацо Шопов у Архиву МАНУ: АШ К3 АЕ89. Одговори на питања медиума. Питања, медиум и датум објављивања нису познати.

Други разговори и чланци А. Шопова