This post is also available in: Macedonian

Aco Šopov: poezija između estetike i etike

Pre svega, druže Šopov, recite nam šta za Vas pretstavlja poezija.

„Moje dosadašnje pesničko iskustvo me uči da je istinski poezija svest o onoj skrivenoj tajni, mnogoznačnom i do kraja neodgonetljivom smislu života. poniranie u onaj red stvari koji se nalazi negde duboko zakopan pod haotičnošću pojavnih oblika. To je izazov za putovanje u neizvesnost, ka nepoznatom, to je ključ koji otvara vrata onog čudesnog sveta koji, ako se jednom uđe u njega, može da nas približi, da nam objasni i da nam učini prihvatljivim suštinska pitanja vremena u kome živimo, i vremena u kome se život kao takav odvija i teče. Iz ovoga, pak, proizilazi da poezija nije, niti moze biti čisto ili samo estetsko doživljavanje, odnosno da je ona istovremeno i konkretan, aktivan odnos i etički stav kada su u pitanju bitni problemi života, pa prema tome ona je i svest i savest u jednoj integralnoj estetskoj celini.“

Pročitajte intervju u celini na makedonskom.
____________________

* Intervju za emisiju „Kulturen mozaik“, Radio Skopje, 1970, objavljen in memoriam u časopisu Kulturen život, br. 4-5, 1982. Razgovor vodio Todor Calovski.

Drugi razgovori i članci A. Šopova