This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Slovenian Croatian Bosnian Albanian

Симултан круг, од Роберт ДелонеКњижевни портрети Аце Шопова

У овом одељку Читаонице Лирског дома Аце Шопова можете прочитати избор критика и огледа о поезији македонског песника, на српскохрватском,  босанском/бошњачком, хрватском и српском језику.

Критике и огледи су наведени хронолошким редом. На крају листе наћи ћете ауторе који су остварили обилније радове о поезији Шопова.

Погледајте такође комплетан списак чланака о стваралаштву Аце Шопова на македонском и другим језицима, као и  избор цитата из критика.

1950

1954

1956

1960

 • MITREV, Dimitar: Vojnik lirske iskrenosti  (originalni naslov: Aco Šopov), Poslijeratni makedonski pjesnici: antologija. — Skopje: Kočo Racin, 1960, str. 75-76 .

1962

1966

1967

1968

1969

1970

 • ДРУГОВАЦ, Миодраг: Уметник песме Ацо Шопов. — Biographia lіtteraria : (критике и огледи). —  Крушевац: Багдала, 1970, стр. 70-90.
 • ДРУГОВАЦ, Миодраг: Шта је бескрај у човеку: поводом нове збирке стихова Аце Шопова, изд. Македонска књига, Скопље. — Политика, бр. 20425, (15)17.VIII.1970.
 • REĐEP, Draško: Crno sunce Aca Šopova. — Izraz, 1970, XIV, 11, Sarajevo, str. 504-506.

1974

 • СТАРДЕЛОВ, Георги: Четири песничка круга. — Политика, 28.09.1974.
 • DRUGOVAC, Miodrag: Aco Šopov. — Život, 1974, 11, str. 559-568.

1975

 • ИВАНОВИЋ, Радомир: Откривање лепоте. — Портрети македонских писаца.— Цетиње : Обод, 1975 (Винковци : Искра), стр. 21-32.
 • СТЕФАНОВИЋ, Д; СТАНИСАВЉЕВИЋ В.: „Ацо Шопов“ у књизи МИЈУШКОВИЋ, Недељко и ФИЛИМАНОВИЋ, Слободан: Поезија и критика II. — Београд: Нова књига, 1975, стр. 611.

1976

 • ДРУГОВАЦ, Миодраг: Поезија и преводи Аце Шопова. — Борба, бр 41, 12.02.1976, стр. 11.
 • ЂУРЧИНОВ, Милан: У наручју света — (Поводом нове књиге стихова Аце Шопова Песма црној жени, у издању скопске Мисле, 1976). — Политика, 30.10.1976
 • ИЛИЋ, Војислав И.: Ацо Шопов: тишине и медитације. — Токови македонске књижевности : (студије, есеји, портрети). — Приштина : Јединство, 1976, стр. 273-288.
 • СТАРДЕЛОВ, Георги: Поетско искуство Аце Шопова. — Песни = Песме, поговор Георги Старделов. — Београд, Народна књига, [1976]. — стр. 251-266.
 • REĐEP, Draško: Koliko je velik svet. — Detinjstvo, Novi Sad, br, 3-4, 1976, str. 75-77.

1977

1978

1979

1980

 • ДРУГОВАЦ, Миодраг: Кућа сна — Поводом нових песама Аце Шопова. — Борба, 05.03.1980.

1982

1984

 • ДРУГОВАЦ, Миоградг: Ацо Шопов.Пјесме. Превео и препјевао Сретен Перовић; изабрао и приредио Изет Муратспахиќ. —  Сарајево: Веселин Маслеша, 1984, стр. 155-162.
 • МУРАТСПАХИЋ, Изет: Над опусом Аце Шопова. Пјесме. Превео и препјевао Сретен Перовић; изабрао и приредио Изет Муратспахиќ. —  Сарајево: Веселин Маслеша, 1984, стр. 5-22.
 • НАНЕВСКИ, Душко: О појму небиднина. —  Пјесме, Превео и препјевао Сретен Перовић; изабрао и приредио Изет Муратспахиќ. —  Сарајево:
 • ПЕРОВИЋ, Cретен: Интимни свијет Аца Шопова. Пјесме. Превео и препјевао Сретен Перовић; изабрао и приредио Изет Муратспахиќ. —  Сарајево: Веселин Маслеша, 1984, стр. 167-169

1986

 • ИВАНОВИЋ, Радомир: Откривање лепоте – естетска опредељења Аце Шопова”.— Живот, 1986, год. XXXV, бр. 3-4, стр 366-374
 • ИВАНОВИЌ, Радомир: Једноставни песник тишине – педесет година од прве објављење пјесме Аце Шопова.— Борба, 12-13.07.1986
 • IVANOVIĆ, Radomir: Poetski govor Ace Šopova— Izraz, 1986, god. XXX, br. 1-2, str. 40-57
 • IVANOVIĆ, Radomir: Reč i smisao u poeziji Ace Šopova.— Govor dela: studije i ogledi o makedonskoj književnosti / Radomir IvanovićBeograd: Novo delo, 1986, str. 106-106
 • IVANOVIĆ, Radomir: Reč o reči: poetika Ace Šopova. Beograd: Novo Delo, 1986.- 172 str.

1988

 • Лука Крстић: Небиднина Аце Шопова, Наше стварање, Лесковац, бр. 3-4, 1988

1990

 • СПАСОВСКА, Драгица: [увод] Црној жени y сан/Ацо Шопов. Приредила и превела Драгица Спасовска. Београд: Сфаирос, 1990.

1995

1998

 • ВУКСАНОВИЋ (Недељковић), Оливера: Лирика Аца Шопова.Ниш : Филозофски факултет, 1998 (Ниш : Свен). 29 стр. (Библиотека семинарских и дипломских радова / Филозофски факултет у Нишу, Студијска група за српски језик и књижевност ; књ. 1)

2002

 • СТОЈАНОВИЋ, М. Мирољуб: Шопов тражи песму во Песник тражи песму (О поетичким питањима у стиховима македонских песника), студије из поетике. Београд: Заједница независних издавача Југославије, 2002.

2003

 • ИВАНОВИЋ, Радомир: Поетски првенац Аце Шопова и проблем генерирања књижевног текста“. Македонске поетске вертикале. Нови Сад: Змај, 2003, стр. 337-354 (ДА СЕ КОМПЛЕТИРА НА СРПСКИ)

2004

2005

2006

2007

 • ЈЕВРИЋ, Милорад: Песник Ацо Шопов, Новија македонска књижевност, ИТП „ЗМАЈ“,  2007, стр. 39-42.

У Читаоници Лирског дома Аце Шопова налази се и избор његових