This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Slovenian Croatian Bulgarian Albanian Bosnian

Симултан круг, од Роберт ДелонеКњижевни портрети Аце Шопова

У овом одељку Читаонице Лирског дома Аце Шопова можете прочитати избор критика и огледа о поезији македонског песника (на бошњачком, хрватском и српском језику). Погледајте такође комплетан списак чланака.

У Читаоници можете такође почитати избор разговора, чланака и есеја Аце Шопова.

Work in progress

DRUGOVAC, Miodrag, „Kao most između dva brega“, Život, Sarajevo, br. 6, 1966.
DRUGOVAC, Miodrag: „Umjetnik pjesme“, Telegram, br. 338, Zagreb, 1966.
ЈОВАНОВИЋ, Бранко: (за Предвечерје), 1966. ДА СЕ ДОПОЛНИ (Борба или НИН )
МИЛОРАДОВИЋ, Мирко: (за Предвечерје), 1966. ДА СЕ ДОПОЛНИ (Борба или НИН )
МИРКОВИЋ, Милосав: Ацо Шопов: Предвечерје (приказ). — Дело,  бр. XII/4, Београд, 1966, стр. 624-625
ТИМЧЕНКО, Николај: Један романтичарски песник. — Књижевност, бр. 10, Београд, 1966, стр. 325.
ТРИФКОВИЋ, Ристо: „Ацо Шопов: Предвечерје“, Ослобођење, бр. 6405, Сарајево, 3 април 1966, стр. 8.
ХАРПАЊ, Михајло: Предвечерје од Аца Шопова. — Летопис Матице Српске, св. 6, Нови Сад, 1966, стр. 608.
П(ЕРОВИЋ), C(ретен): „Ацо Шопов: Рађање ријечи“, Стварање, бр. 3, Титоград, 1967, стр. 316 (По повод збирката Предвечерје, во препев на Сретен Перовиќ)
DRUGOVAC, Miodrag: Aco Sopov, — Život, 1974, 11, str. 559-568
ДРУГОВАЦ, Миодраг: Кућа сна — Поводом нових песама Аце Шопова (Дрво на ридот). — Борба, 5.III.1980.
Марија Јефтимијевић-Марковић (Косовска Митровица)