This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Slovenian Croatian Bosnian Albanian Bulgarian

Симултан круг, од Роберт ДелонеКњижевни портрети Аце Шопова

У овом одељку Читаонице Лирског дома Аце Шопова можете прочитати избор критика и огледа о поезији македонског песника (на бошњачком, хрватском и српском језику). Погледајте такође комплетан списак чланака на различитим језицима, као и  избор цитата из критика.

2005

2004

2003

 • Радомир Ивановић: Поетски првенац Аце Шопова и проблем генерирања књижевног текста.—  Македонске поетске вертикале— Нови Сад: Змај, 2003, стр. 337-354

2002

1998

1995

 • Радомир Ивановић: Тишина као извор латантне енергије поетског говора: реторика тишине у делу Аце Шопова и Бранка Миљковића, Кровови, Сремски Карловци, бр.33-34, 1995

1988

 • Лука Крстић: Небиднина Аце Шопова, Наше стварање, Лесковац, 3-4, 1988

1986

 • Radomir Ivanović: Poetski govor Ace Šopova— Izraz, 1986, XXX, 1-2, str. 40-57
 • Radomir Ivanović: Reč i smisao u poeziji Ace Šopova.— Govor dela: studije i ogledi o makedonskoj književnosti / Radomir Ivanović— Beograd: Novo delo, 1986, str. 106-106

1984

1982

1980

 • Миодраг Друговац: Кућа сна — Поводом нових песама Аце Шопова (Дрво на ридот). — Борба, 5.III.1980.

1978

1977

1976

1975

1974

1970

1969

1968

1967

 • Cретен Перовић: Интимни свијет Аца Шопова
 • Cретен Перовић: „Ацо Шопов: Рађање ријечи“, Стварање, бр. 3, Титоград, 1967, стр. 316 (Поводом збирке Предвечерје)

1966

 • Драгутин Вујановић: Снажни модерни глас, Стварање, бр. 6, 1966.
 • Бранко Јовановић: (за Предвечерје), 1966. ДА СЕ ДОПОЛНИ (Борба или НИН )
 • Мирко Милорадовић: (за Предвечерје), 1966. ДА СЕ ДОПОЛНИ (Борба или НИН )
 • Николај Тимченко: Један романтичарски песник. — Књижевност, бр. 10, Београд, 1966, стр. 325.
 • Ристо Трифковић: „Ацо Шопов: Предвечерје“, Ослобођење, бр. 6405, Сарајево, 3 април 1966, стр. 8.
 • Михајло Харпањ: Предвечерје од Аца Шопова. — Летопис Матице Српске, св. 6, Нови Сад, 1966, стр. 608.
 • Miodrag Drugovac: „Kao most između dva brega“, Život, Sarajevo, br. 6, 1966.
 • Miodrag Drugovac: Umjetnik pjesme
 • Milosav Mirković: Aco Šopov: Predvečerje
 • Bogdan A. Popović: Prvo potpunije upoznavanje. Aco Šopov: Predvečerje

1962

1956

1950

У Читаоници можете такође почитати избор разговора, чланака и есеја Аце Шопова.

Work in progress

Марија Јефтимијевић-Марковић (Косовска Митровица)