This post is also available in: Macedonian Croatian Bosnian

Ацо Шопов: Јус-универзум*

Рукопис песме Јус-откуповање

Сретен Перовић

Познати македонски и југословенски лирик, Ацо Шопов се у овој књизи лаћа необичног посла – да стиховима изрази, наравно на сатиричан начин, бројне јус-стандарде нашег живота. Теме су различите: јус-криричар, јус-прозаист, јус-сценарист, јус-политичар, јус-догматичар, јус-рекламерство, јус-мућкање, јус-солидарност, јус-вредновање и тако даље.

Чудно је на први поглед да један изразит лирик покушава да све те “теме” и “темице” смјести у један циклус хуморног посматрања, да живот сагледа и са оне комичне или чак понегдје и трагикомичне стране. Али кад се прочита ова књига то не само да није чудно него је чудно што се Шопов и досад није бавио овом врстом поезије (можда се и бавио али то нама није познато). У “Јус-откуповању” Шопов констатује:

За новац можеш да се откупиш из ропства ако си роб,
за новац можеш да мијењаш своју вјеру,
можеш да подигнеш споменик за сопствени гроб
или да присвојиш неку ривијеру.

и на крају:

Садашњи закон је формалан и крут,
тражимо право на труд да се замијени
правом које има трут.

Занимљиво би било за наше читаоце ову збирку сатиричних афоризма у форми пјесме, социолошко-психолошких пројекција нашег тренутка – видјети на српскохрватском језику у цјелини. Личност Аца Шопова освијетљена је њоме на један нов начин.

__________________
* Текст је објављен у часопису Удружења књижевника Црне Горе Стварање, 1969, XXIV, 4, стр. 508-509

У вези са сатириќном поезијом Шопова, прочитајте такође (на македонском):

Други књижевни портрети А. Шопова на српском језику
О стваралаштву А. Шопова на македонском и другим језицима

У Читаоници Лирског дома Аце Шопова налази се и избор његових