This post is also available in: Macedonian

Шопов, једна од најпривлачнијих фигура*

Душан Матић (1898–1980), српски песник и универзитетски професор

Душан Матић и Десанка Максимовић

Ацо Шопов представља, у младој македонској поезији, свакако, једну од најпривлачнијих фигура. Његово име прешло де већ одавна оквире македонске литературе. To показују преводи његове поезије на српскохрватском, словеначком, мађарском и руском језику, који су се појавили у облику збирки, а сем тога врло много његових песама преведено је и на друге језике.

Поезија Аце Шопова је, кад се зна у којим приликама и у ком је времену писана, утанчан и суптилан спој борбености, нежности, изузетног македонског лиризма.

Десанка Максимовић (1898–1993), српска песникиња

Израз његове поезије показује у исто време и богатство македонског народног језика и уметничког богаћења језика у македонској поезији. Једна богата осечајност дуго уздржана, и спутана, избила је као понорница на површину јавне песничкв речи. Песник Ацо Шопов врло je много допринео том неопходном књижевном послу.

Поред свог песничког доприноса, Ацo Шопов је као књижевни и културни радник допринео и развоју преводилачке делатности тако неопходне у младој македонској књижевности. У дугој листи његових превода треба нарочито истаћи изванредан превод Шекспировог Xамлета, Корнејевог Сида, Криловљевих Басни и Змајевих песама.
________________
* Из реферата за пријем Аца Шопова за дописног члана Српске академије наука и уметности (САНУ), ванредна скупштина за пријем нових чланова, 07.03.1968. Македонски превод текста објављен је у штипском часопису Дело 74, 1982, год IX, бр. 5-6.

Други књижевни портрети А. Шопова на српском језику
О стваралаштву А. Шопова на македонском и другим језицима

У Читаоници Лирског дома Аце Шопова налази се и избор његових