This post is also available in: Macedonian Croatian Bosnian

Стаклено-хладна поезија *

Милан Ђурчинов (2028-2018), македонски књижевни критичар

Милан Ђурчинов

Прошло је више година од последње збирке песама Aце Шопова, (Стихови за маката и радоста, 1952) којом је, дотада најистакнутији протагониста тзв. програмске, естрадне поезије, извршио нагли и одлучни преокрет, повукавши, за извесно време, скоро читаву македонску лирику у воде разнежено-сентименталних инспирација и псеудо-јесењинистичких штимунга. Отада па све до данас, Ацо Шопов, некада песник Грамоса и омладинских пруга, негује скоро искључиво полугласну камерну поезију, малих и интимних  тема, обележавајући тиме један врло субјективан и врло стешњен круг приватних поетских доживљаја.

У збирци песама коју је недавно објавио (Слеј се со тишината, Скопје, 1955) вероватно под утицајем нових поетских транспозиција, пред сликом све живље диференцијације савременог македонског песничког израза, Шопов чини изразит напор да прошири радијус свога тематског и језичког круга и да пође укорак са савременим песничким процесом. Тешко је рећи да је овај нови покушај довео до неких сигурнијих резултата. Песник лаке и спонтане инспирације али и кратког поетског даха, више описан но медитативан, осетљив на визуелне потстицаје а мање на интроспективан доживљај, Шопов нам очигледно казује да му је више стало до израза, рафинмана и занатског савршенства неголи до садржаја, доживљаја и интеграла, напустивши спонтаност и непосредност, неспреман да се издигне до језгровите метафоре и афористичког мисаоног третмана, Ацо Шопов нам је овога пута пружио лирику стилски и језички још увек коректну и глатку, али суштински и садржајно стаклено-хладну, поезију изукрштану вербалним спојевима од којих мало шта остане у сећању,  чији су трагови у свести скоро неприметни.
___________________

* Оригинални наслов: „Ацо Шопов: Слеј се со тишината“, НИН, бр. 273, Београд, 25 март 1956. (О Шоповљевој књизи Слиј се с тишином, 1955).

У јеку жустрог сукоба измећу такозваних модерниста и такозваних реалиста на македонском књижевном пољу, на почетку педесетих година дватесетог века, Милан Ђурчинов је у више наврата веома строго оцењивао песништво Аце Шопова.

Милан Ђурчинов о Аци Шопову:

Други књижевни портрети А. Шопова на српском језику
О стваралаштву А. Шопова на македонском и другим језицима

У Читаоници Лирског дома Аце Шопова налази се и избор његових