Ацо Шопов: Рађање ријечи*

Cретен Перовић

Шопова наши читаоци више знају, не само зато што му је овај часопис у два маха донио по руковијет преведене поезије и једну исцрпнију анализу његова пјесништва, већ и због тога што му је прошле године титoградски „Графички завод“ штампао избор поезије Предвечерјe у преводу С. Перовића. Та књига је код југословенске књижевне критике веома добро примљена, а и читаоци су топло поздравили њену појаву. У оквирима богате самоанализе, којој су подређени и експлицитна мисао и спољни пјеснички украс, Шопов испреда своју духовну биографију тоновима својеврсне и особене елегије, остајући, увијек на страни хуманизације живота; ондје гдје не може да продре само топлином љубави, пјесник успјело прави продор благим хумором и прасловенском тугом. И кад говори о жени, тој највећој метафори живота, тајни која се преображава у сваком трену; и кад се препушта предјелима природе, са којима налази најбоље путеве споразумијевања; и кад медитира о смислу постојања, живота и смрти, о смислу наслијеђене крви – Шопов увијек остаје топао и питом. Посредно (из македонске народне поезије) задојен печалбарском тугом, он печалбу не види као друштвено-историјски феномен наших народа, већ као феномен живота уопште, посебно као могући израз егзистентности савременог човјека. Ту почиње и ту се најблиставије истиче авантура његове мисли и његових осјећања. У збирци која је пред нама налази се безмало све оно најважније из стваралаштва Аца Шопова. Подсјетимо се његове поеме „Молитве мога тијела“ у којој је синтетизован пјесников однос према жени, страсти и љубави; цитирамо „Посљедњу молитву мога тијела“:

Црн је твој вјетар а ноћ бијела
и сваки дамар надојен зрелином.
Зарежи се ко мач у овај дрворед тијела
прије но што се срушиш заплијењена бјелином.

Но и тад ће игра да продужи траг
у истом тајанству и уз чедност исту.
Пожаром плануће на твоје жеђи листу
траве што ће те увити у мрак.

__________
* Текст је објављен у часопису Стварање, бр. 3, Титоград, 1967, стр. 316 (Поводом збирке Предвечерје)

Други књижевни портрети А. Шопова на српском језику
О стваралаштву А. Шопова на македонском и другим језицима

У Читаоници Лирског дома Аце Шопова налази се и избор његових