This post is also available in: Macedonian Croatian Bosnian

Ацо Шопов: Откривање свијета*

Сретен Перовић, црногорски пјесник

Сретен Перовић

Лирика Аца Шопова својим битним токовима, метафорично слиједи и рељефно симболизује историјску судбину македонског народа. Само ријетки пјесници, поготово лирици, и то у изузетним друштвено-историјским условима успију да, у оквиру националне литературе, остваре тако сложен и специфичан, превасходно драмски задатак. Послијератни раст Македоније и њеног човјека у мукотрпно дочеканој, стрпљиво кроз вјекове сањаној и у најинтимнијим дубинама брањеној и одбрањеној слободи посредно је добио есенцијални израз и особено значење у поезији једног од њених наjаутентичнијих и истовремено најуниверзалнијих стваралаца. 

Поникао из оних најфинијих ткива македонске народне поезије, а одњегован на медитеранској, културној поливаленцији, Шопов је градио свој пјеснички свијет на патничкој и слободарској традицији свога народа, постепено изједначавајући чин стварања са чином живљења, горчину сна с питкошћу пјевања. „Загледан у океан”, пјесник „стоји на обали и умислима довикује / непознатих предака својих галије” све које су ”на пут неизвјесности”, у непознату сјутрашњицу, „прије много вјекови исплoвиле”. 

Тај огромни океан, у којему се огледа судбински контроверзан мали човјек, под јутарњим сунцем губи своју мистичну понорност и као на длану допушта да Човјек порасте („Човјек је огроман а океан мали“!) и побиједи оно исконско Ништа о чему пјева не само овај пјесник. Али тај мали велики човјек, пјесников двојник, пјесник сам, лирски револуционар, мудри селектор животних радости, суздржани меланхолик, с богатим и разноврсним унутарњим рељефом, пјесник-опсенар истопио се прерано на ужареном океану. Моћни господар ријечи, онај који је читавог живота трагао за једноставном и свеобухватном метафором постојања, за небиднином, заћутао је у дозрелој коначности, на самом рубу поднева људскога вијека. 

Али, иза Аца Шопова остаје пјесничко дјело које га утемељује као трајну вриједност не само македонске књижевности и културе. Дјело које у протоку времена добија нови сјај. 

________________________
* Увод у избор из поезије Аце Шопова, објавњеног у часопису Стварање, бр 7, год. XXXVII, јул 1982.
Објављене песме које следе су: „Бијела туга извора”, „Молитва за једну обичну али још непронађену ријеч”, „Шеста молитва мога тијела”, „Девета молитва мога тијела”, „Језеро”, „У сну црне жене”, „Жена у ивернажу” (превод и препјев: Сретен Перовић).
________________________

Други књижевни портрети А. Шопова на српском језику
О стваралаштву А. Шопова на македонском и другим језицима

У Читаоници Лирског дома Аце Шопова налази се и избор његових