Ацо Шопов: Избор, Македонска књига, Скопје, 1968*

Cретен  Пepoвић

Ацо Шопов је познат не само југословенској културној јавности. Избори његове поезије угледали су дана и на више европских језика (руски, мађарски, талијански и др.). Наши читаоци га највише познају по књизи Предвечерје, коју је публиковао прије три године Графички завод из Титограда. Овај врсни лиричар, један од најбољих у богатој и плодној савременој македонској књижевности, са свим признањима које је за четири и по деценије живота добио (данас је и академик), остао је досљедан оним најинтимнијим човјековим проблемима који се утапају у саму загонетку живота.

Избор из Шоповљеве поезије направио је критичар Георги Старделов који је књигу опремио и студијом о пјесниковом стваралаштву. Анализирајући поезију Аца Шопова, Старделов, између осталог, констатује:

„Од она четири праелемента старе грчке филозофије, огањ, вода, ваздух и земља, пјесма Аца Шопова зна највише за прва три – земље нема у тако екстензивној мјери у њеној поетској супстанцији. За разлику, на примјер, од поетских случајева Блажа Конеског, Славка Јаневског, Гана Тодоровског, или Анта Поповског, она као да се ослободила земљине гравитационе силе и живи превасходно од сублимирања и небића свијета уопште. У њеној метафорици уопште нема, или ће се срести веома ријетко, елемената наше националне структуре, без којих, иначе, била би незамислива поезија четворице претходних наших пјесника. Његова поезија је уздигнута ка таквим галактичким путовањима преко којих се укључује у свеопшти људски говор гдје питање зашто да се пјева, увијек претходи питању зашто да се живи, и у којем одговор на питане: чему да се пјева? могућан је ако се даде одговор на питање: чему да се живи?“

Ево пјесме „Ноћ огња“ (у нашем препјеву):

Звјездан обруч пуца испод девет ноћи.
А ћути огањ. Буков пањ немоћни.

Ко чекалац што пут у беспућу чека
од искони он је ту, од памтивијека.

Као сува главња црна и кобна је
без годишњих доба и времена траје.

Ромиња лишће ко љубичаст тамјан.
А огањ ћути. Црн. Помрачен. Земљан.

Ромиња лишће као тамјан лила.
А огањ ћути. Коријен ноћи жилав.

__________________________
* Текст је објављен у часопису Стварање, 1969, XXIV, 3, стр. 313-314.

Други књижевни портрети А. Шопова на српском језику
О стваралаштву А. Шопова на македонском и другим језицима

У Читаоници Лирског дома Аце Шопова налази се и избор његових