Поезија

translation in progress

Содржина на оргиналните збирки поезија

Дрво на ридот, 1980

Дрво на ридот, 1980

Песна на црната жена, 1976

Гледач во пепелта, 1970

Ацо Шопов: Јус-универзум, 1968

Јус-универзум, 1968

Небиднина, 1963

Ветрот носи убаво време, 1957

Слеј се со тишината, 1955

Стихови за тагата и радоста, 1952

Стихови за тагата и радоста, 1952

Ацо Шопов: На Грамос, 1950

На Грамос, 1950

Со наши раце, 1950

Пруга на младоста, 1946

Пруга на младоста, 1946

Песни, 1944