This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Slovenian Croatian Bosnian Albanian Bulgarian Italian

Поезија

translation in progress

Содржина на оргиналните збирки поезија

Дрво на ридот, 1980

Дрво на ридот, 1980

Песна на црната жена, 1976

Гледач во пепелта, 1970

Ацо Шопов: Јус-универзум, 1968

Јус-универзум, 1968

Небиднина, 1963

Ветрот носи убаво време, 1957

Слеј се со тишината, 1955

Стихови за тагата и радоста, 1952

Стихови за тагата и радоста, 1952

Ацо Шопов: На Грамос, 1950

На Грамос, 1950

Со наши раце, 1950

Пруга на младоста, 1946

Пруга на младоста, 1946

Песни, 1944