This post is also available in: Macedonian Spanish Russian Croatian Bosnian

У сваком граду

У сваком граду живи један човјек,
једна жедна и припитомљена ријека.
Њихов умор постаће маслина на бријегу,
осмијеси ће пронаћи своје истинске очи,
а он ће да чека, чека.

У сваком граду живи један човјек
с рукама као корито за кишу твога иња,
што почне благо а излије се као дивља ријека,
док њихов умор не постане маслина на бријегу,
док осмијеси не пронађу своје истинске очи,
а он ће да чека, чека.

Да ли да одем и потражим своју судњу постељу
или да је уступм неком слијепом путнику
што се није излијечио од невјерице,
да ли да одем и постанем маслина на бријегу
и да гладујем за немогућим?

Ацо ШоповПредвечерје, Титоград, Графички завод, 1966. Превео Сретен Перовић