This post is also available in: Macedonian French Spanish Russian English Albanian

Седма молитва мога тијела

Лукавост њежна твоја, пријетња ти молећива:
све твоје слатке преваре знам.
Да л’ игра ме данас ова толико окива
да до болести се пред тобом разуздам.

Ти знаш – на мјесту овом никаквог нема трага,
ни да напасник туда ни звјер ма каква мине.
Милостива буди, дарежљива и блага
спрам тијела овог што у чекању гине.

Тијело то личи на жедну суводолицу
поцрњелу од сунца, напуклу од жега сачми.
Тијело истрајно и гладно налик на јаловицу.
Буди му родиља, изнова сад га зачни.

Ацо ШоповПредвечерје, Титоград, Графички завод, 1966. Превео Сретен Перовић