This post is also available in: Macedonian French Spanish German English Croatian Bosnian Polish Italian

headphonesheadphonesheadphones

Постоји доле једна крв

Постоји тешка једна крв доле
која као да је остала из давних дана.
Чак се и не назире кроз вреле магле које опкољавају ову голет
Лежи она, проклета као ожиљци изнад рана.

Постоји доле једна тешка крв. Постоји крв једна.
Постоји једна крв густа као црна смола.
Крв ненасита и исконски жедна.
Постоји једна стара крв, црна и гола.

Лежи она и као кртица копа.
Рије кроз свест, од прага до прага мине.
Непогрешиво и неизбежно као смрт, као њена стопа,
испуњава сва места, све празнине.

Тешка једна крв доле постоји,
једна крв која увек каже језиком свога сјаја:
следи ме покорно, следи ме у корачањима својим,
никада се од мене не одвајај.

Постоји доле једна страшна крв,
страшнија чак и од претње која се кроз ноћ грана.
Постоји доле једна тешка крв
која као да је остала из давних дана.
(Превео Влада Урошевић )

Ацо Шопов, Небиднина, 1963
Превео Влада Урошевић
Пјесма је први пут објављена у часопису Современост, XIII, број 4, 1963. године.

Постоји доље тешка једна крв
од давнина изгледа ту се стани.
Не назире се у врелој магли уз овај врх.
Лежи проклета као ожиљак на рани.

Постоји доље тешка једна крв. Крв једна.
Постоји једна крв густа као црна смола.
Крв ненасита и исконски жедна.
Постоји једна стара крв, црна и гола.

Лежи она и рије као кртица врт.
Иде спрага на праг, свијест подрива.
Непогрешно и неизбежно као смрт
сва мјеста и све шупљине залива.

Постоји доље тешка једна крв,
крв нека што одувијек ми као вели:
Покорно за мном, слиједи ме у бестрв
и никад се са мном не подијели.

Постоји доље једна страшна крв,
страшнија и од свих претњи.
Постоји доље тако тешка крв
од давнина изгледа нема кретњи.

Ацо ШоповПредвечерје, Титоград, Графички завод, 1966. Превео Сретен Перовић