This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian Croatian Bosnian Italian

Песма

Буди земља која се неподатљиво и тврдо пружа.
Буди нема статуа на површини стола.
Подсмехни се пролазности. И ружна
израсти из камена бола.

Буди небо. Буди плаветнило моје. Звезда снопље.
Живо време између четири зида.
Забоди се непогрешиво у срце. Као копље.
И подупри ме као каријатида.

Ацо ШоповВетрот носи убаво време, 1957
Превео Влада Урошевић