This post is also available in: Macedonian Russian Bulgarian

Откуд таква суровост у твом гласу

Откуд таква суровост у твом гласу
доброто,
а откуд таква безбрижна одсутност у руци?
Ти шаљиво пролазиш поред свих радости,
а знаш ли како воли се у муци?

Откуд таква суровост у твом гласу
доброто,
ко мудру ти благост уби?
Ти искорењујеш нашу љепоту,
а знаш ли како она без коријена те љуби?

Ацо ШоповПредвечерје, Титоград, Графички завод, 1966. Превео Сретен Перовић