This post is also available in: Macedonian French Spanish English Albanian

Disque simultané, од Роберт Делоне

Осма молитва мога тијела или ко ће да измисли ту љував

Под овим мачем,
под овим мачем тишине,
под овим отвореним небом,
јасикама овим,
лежи у неповрат издужено тијело,
с оком стријеле у оку висине
земљу чупа челом.
Под овим мачем,
под овим мачем тишине
ко ће да замисли ту непознату љубав,
ту ријеч која у рјечнику не постоји
при свакодневним поздравима,
у очају остављених,
у миру погубљених,
у гласу заљубљених?

Издужено у неповрат лежи ово тијело
с оком стријеле у оку висине,
земљу чупа челом.
Земљо, ти земља већ нијеси,
ти си трумен наде,
црна од муке, од снова зелена,
ти завитлано си у свемир око.
Ко ће замислити ту непознату љубав –
пред овим буђењем,
пред овим успављивањем –
то чудо учуду,
то цвиљење!

Испружено у неповрат лежи тијело
под овим мачем,
под овим мачем тишине,
земљу чупа челом,
на рамену – слап мјесечине.
Готово, мјесечино, заувијек готово!
У твојој препуној шареној мрежи,
мрежи од страдања,
у твојој мрежи од лажи и преваре,
од притворства и слатких бунцања,
од много изгубљених нада,
већ ни за кога мјеста нема,
најмање за заљубљене.
Боли, мјесечино. Нека боли.
Боле твоја устријељена ребра.
Под тобом свијет и ми смо голи.
Рођени тек.

Ко ће замислити ту непознату љубав,
пред ово буђење,
пред ово успављивање –
то чудо у чуду,
то јаукање?

Ацо ШоповПредвечерје, Титоград, Графички завод, 1966. Превео Сретен Перовић

8 ma molitva na moeto telo