This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Croatian Bosnian Albanian Bulgarian Italian

Molitva za jednu običnu no još nepronađenu riječ

Tijelo te moje moli:
Pronađi riječ što liči na obično drvo,
što liči na dlanove ugljenisane kao praroditelji goli,
što je kao čednost uz svako molenje prvo.
Za takvu riječ tijelo te moje moli.

Tijelo te moje moli:
Pronađi riječ od koje – čim krikom se reče –
nesvijesno krv tad počinje da boli,
krv koja traži korito da teče.
Za takvu riječ tijelo te moje moli.

Pronađi takvu istinsku riječ
nalik na sve mirne zarobljenike,
na onaj vjetar, onaj drvosječ
što budi srne kroz naše vidike.
Pronađi takvu istinsku riječ.

Pronađi riječ tog rađanja, tog lelekanja,
pronađi takvu riječ. I ovaj hram
zatvoren u svoju drevnost, velik od čekanja
otvorit će ti se pokorno i sam.
Pronađi riječ tog rađanja, tog lelekanja.

Aco ŠopovPoslijeratni makedonski pjesnici: antologija, Skopje, Kočo Racin, 1960, str. 93. Preveo Branko Karakaš.

Молитва за обичну но још непронађену ријеч

Тијело моје те моли:
пронађи ријеч што личи на обично дрво,
длановима налик што прародитељски су голи,
што невиности има као мољење прво.
За такву ријеч тијело моје те моли.

Тијело моје те моли:
пронађи ријеч од које – кад криком се рече  –
несвјесно крв почиње да боли,
крв која корито тражи да потече.
За такву ријеч тијело моје те моли.

Пронађи такву ријеч истиниту
налик на све заробљенике мирне
на овај вјетар, на развигор-свиту
што у зјенама нам срне буђењем дирне.
Пронађи такву ријеч истиниту.

Пронађи ријеч рађања, лелекања,
такву пронађи ријеч. И овај храм
заточен у своју древност и голем од чекања
отвориће ти се покорно и сам.
Пронађи ријеч рађања, лелекања.

Ацо Шопов, Предвечерје, Титоград, Графички завод, 1966. Превео Сретен Перовић

Molitva za jednu običnu ali još nepronađenu reč

Telo te moje moli:
Pronađi reč koja će ličiti na obično drvo,
koja će biti nalik dlanovima ugljenisanim i praroditeljski golim,
koja je kao čednost u svakom moljenju prvom.
Za takvu reč telo te moje moli.

Telo te moje moli:
Pronađi reč od koje – čim se kroz krik bude izrekla –
nesvesno će krv početi da boli,
ta krv koja traži korito da bi tekla.
Za takvu reč telo te moje moli.

Pronađi takvu reč pravu
nalik na sve zarobljenike mirne
onog vetra, onog razvigorca kroz travu
koji budi srne u zenicama kada ih svojim dahom dirne.
Pronađi takvu reč pravu.

Pronađi reč rađanja, reč lelekanja,
pronađi takvu reč. I ovaj hram
zatvoren u svoju drevnost i veliki od čekanja
otvoriće ti se pokorno i sam.
Pronađi reč rađanja, reč lelekanja.

Aco Šopov, „Posljeratni Pjesnici Jugoslavije“, Život, br. 5, Sarajevo, 1969, str. 12. Preveo Vlada Urošević.

Molitva za jednu običnu ali još nepronađenu riječ

Tijelo moje te moli:
Pronađi riječ što liči na obično drvo,
nalik ugljenisanim dlanovima što praroditeljski su goli,
što kao čednost je u svakom molenju prvom.
Za takvu riječ tijelo moje te moli.

Tijelo moje te moli:
Pronađi riječ od koje – ako se krikom reče –
nesvijesno krv počinje da boli,
krv koja korito traži da poteče.
Za takvu riječ tijelo moje te moli.

Pronađi takvu riječ istinitu
nalik na sve zarobljenike mirne,
na onaj vjetar, onaj razvigor-svitu
što u zjenama našim srne buđenjem dirne.
Pronađi takvu riječ istinitu.

Pronađi riječ rađanja, lelekanja,
pronađi takvu riječ. I ovaj hram
zatvoren u svoju drevnost i golem od čekanja
otvoriće ti se pokorno i sam.
Pronađi riječ rađanja, lelekanja.

Aco Šopov, Dugo dolaženje ognja. Izabrane pjesme, Beograd, Rad, 1977, str. 38. Preveo Sreten Perović.

Pesma na makedonskom u izvedbi Sofije Gogove-Vrčakovske 


Pesma na makedonskom u izvedbi Slavka Ninova