This post is also available in: Macedonian French Spanish German English Croatian Bosnian Polish

Златан круг времена

Старинска звијездо, звијездо пророка и чуда,
у стих се претопи, потони у најцрњи мрак.
У крви најдуже траје та свјетиљка луда
и тај невидљив пламен што не зна име ни знак.

Звјездано привиђење, звијездо студене море,
ишчезни са свим суђајама, са свим митовима падни.
Под овим стаблом ријечи зараслим у стољетне коре
страшан се огањ пали и горе коријени гладни.

Ко си ти што идеш с ожиљком од праха далека вијека
то давно у неповрат одлутало вријеме,
и мјесто лика неког жалосног очајника
суров закон носиш за себе и своје племе?

Огласи се вихором ћутње, погледом нијемим прозбори,
зачаран у свом говору с узлима свемоћно власним,
и као недужан војник ком очи земља оспори,
обазри се у златном кругу и побједоносно згасни.

Старинска звијездо, звијездо пророка и чуда –
у стих се претопи, у најдубљу ријеч потони,
док још у крви траје ова свјетиљка луда,
овај подземни огањ што вријеме га не уклони.

Ацо ШоповПредвечерје, Титоград, Графички завод, 1966. Превео Сретен Перовић

Zlatni krug vremena

Starinska zvijezdo, zvijezdo proroka i čuda –
rasprsni se u stih, potoni u najcrnji mrak.
U krvi duže traje ova svjetlost luda
i ovaj nevidljiv plamen što ne zna za ime i znak.

Zvjezdana utvaro, zvijezdo studene more,
iščezni sa svim suđajama, sa svim mitovima padni.
Pod ovim stablom od riječi zaraslih u stoljetne kore
strašni se oganj pali i gore korijeni gladni.

Ko si ti što dolaziš s ožiljcima iz praha dalekog  vijeka,
uz jedno davno unepovrat odlutalo vrijeme,
i mjesto lika nekog žalosnog očajnika
surovi zakon nosiš za sebe i svoje pleme?

Zavijanjem se iz mûka oglasi, pogledom nijemim prozbori,
zasvođen u svom govoru uzlima svemoćno vlasnim,
i ko nepotrebni ratnik kome vid zemlja ospori
u zlatnom se osvrni krugu i pobjedonosno zgasni.

Starinska zvijezdo, zvijezdo proroka i čuda –
u stih se pretopi, u najdublju riječ potoni,
dok traje u krvi svjetlost ova luda
ovaj podzemni oganj što vrijeme ga ne ukloni.

Aco Šopov, Dugo dolaženje ognja, 1977
Preveo Sreten Perović