This post is also available in: Macedonian French Spanish English

Здравица

Чашу ову за вас у луку –
свакоме све што сâм зажели,
за вас и срећно, ја им велим,
а видим: дижем празну руку.

Ацо ШоповПредвечерје, Титоград, Графички завод, 1966. Превео Сретен Перовић