This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Slovenian Croatian Bulgarian Albanian Bosnian

Симултан круг, од Роберт ДелонеКњижевни портрети Аце Шопова

У овом одељку Читаонице Лирског дома Аце Шопова можете прочитати избор критика и огледа о поезији македонског песника. Погледајте такође комплетан списак чланака.

У Читаоници можете такође почитати избор његових разговора, чланака и есеја

Work in progress

МИТРЕВ, Димитар: „На Грамос“ — збирка стихова Аце Шопова. — Књижевне новине, 19.V 1950.
DRUGOVAC, Miodrag, „Kao most između dva brega“, Život, Sarajevo, br. 6, 1966.
DRUGOVAC, Miodrag: „Umjetnik pjesme“, Telegram, br. 338, Zagreb, 1966.
ТРИФКОВИЋ, Ристо: „Ацо Шопов: Предвечерје“, Ослобођење, бр. 6405, Сарајево, 3 април 1966, стр. 8.
П(ЕРОВИЋ), C(ретен): „Ацо Шопов: Рађање ријечи“, Стварање, бр. 3, Титоград, 1967, стр. 316 (По повод збирката Предвечерје, во препев на Сретен Перовиќ)
DRUGOVAC, Miodrag: Aco Sopov, — Život, 1974, 11, str. 559-568
NANEVSKI, Duško: Aco Šopov pesnik crnе Nebidnine. — Izraz, 1978, XXII, 1-2, str. 42-54.
ДРУГОВАЦ, Миодраг: Кућа сна — Поводом нових песама Аце Шопова (Дрво на ридот). — Борба, 5.III.1980.
ВУКСАНОВИЋ (Недељковић), Оливера: Лирика Аца Шопова.Ниш : Филозофски факултет, 1998 (Ниш : Свен). 29 стр. (Библиотека семинарских и дипломских радова / Филозофски факултет у Нишу, Студијска група за српски језик и књижевност ; књ. 1)
Марија Јефтимијевић-Марковић (Косовска Митровица)