Чланци и есеји

У овон кутку Читаонице Лирског дома Аце Шопова налази се избор чланака и есеја македонског песника.