This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Slovenian Croatian Bosnian Albanian Bulgarian Italian

Дела Аце Шопова

У овом одељку Читаонице Лирског дома Аце Шопова налази се избор песама, превода и других текстова македонског песника. Овде су доступни и рукописи који у нејвећем делу припадају Фонду Ацо Шопов у Архиву Македонске академије наука и уметности (МАНУ).

  • Лирика
  • Разговори
  • Есеји
  • Цитати
  • Преводи са других језика
  • Рукописи и машинописи