This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Serbian Croatian Bosnian Albanian Italian

Молитва за едно обикновено,
но още ненамерено слово

Тялото мое те моли:
Намери слово, което прилича на обикновено дърво,
което прилича на длани овъглени и прародителски голи,
което е като непорочност във всяко моление първо.
За такова слово тялото мое те моли.

Тялото мое те моли:
Намери слово, от което – щом с вик не ще рече –
неосъзнато кръвта започва да боли,
кръвта, която търси корито, за да тече,
за такова слово тялото мое те моли.

Намери такова истинско слово,
подобно на всички мирни пленници,
на оня вятър, оня развигор,
който буди сърните в нашите зеници.
Намери такова истинско слово.

Намери слово на раждане, на оплакване,
намери такова слово. И този храм,
затворен в своята древност и голям от чакане,
пред теб ще се отвори покорно и сам.
Намери слово на раждане, на оплакване.

Ацо Шопов,  Небъдност (Небиднина), 1963
Превод: Роман КисьовРаждане на словото, 2013