This post is also available in: Macedonian French Spanish Russian English Serbian Croatian Bosnian Albanian Italian

Девета молитва на моето тяло

Ето го това място, това непроходимо тяло,
разпростряно като безмълвен глад,
ето всички светлини и води
на този съзидан град.

Върху неговия покрив гука гълъб вечен –
една чудна приказка от хляб и от сребро…
Дали откри това слово, това име,
което стърчи в дъното на всяко ребро.

Дали откри тази страшна тайна,
този век, от живот далече,
дали откри как светлините болят
над това тяло, което без движение тече.

Ето го това място, това непроходимо тяло,
този глад, който го разпростря и роди.
Ето го тука този съзидан град,
изграден от светлини и води.

Ацо Шопов,  Небъдност (Небиднина), 1963
Превод: Роман КисьовРаждане на словото, 2013