This post is also available in: Macedonian French Spanish German English Serbian Croatian Bosnian Polish

Ако не ти достига светлина

Ако не ти достига светлина,
вземи ме.
Нощ да съм, нощ ще изгоря,
ще те развиделя.

Ако и любов не ти достига,
вземи ме.
Зениците на нощта ще изкопая,
във звезда да се огледаш, да изгрееш.

Ако не ти достига омраза,
и тогава вземи ме.
Пъкъл вие под моето сърце,
пъкъл вековен.

Ако не ти достига светлина,
вземи ме.

Ако пък аз не ти достигам,
за какво съм ти!
Без да те гледам до безкрайност,
без да изгоря.

Ацо Шопов, Гледач во пепелта, 1970
Превод: Роман КисьовРаждане на словото, 2013

Ако ти недостасува светлина автограф со потпис