This post is also available in: French

Поет низ кој дише светот *

Воведен збор на Едуар Моник, по повод 80-годишнината од раѓањето на Шопов одбележана во МАНУ, 2003 година. Јасмина Шопова го преведува.

Едуар Моник

На Светлана Шопова

Уште во 1994 година, во поговорот на Личната Антологија на Ацо Шопов објавена во Колекцијата Репрезентативни дела на УНЕСКО, го кажав основното од она што го мислам за делото на овој извонреден поет кој прерано нѐ напушти. Денес, кога Македонија ја одбележува осумдесетгодишнината од неговото раѓање, неговите зборови продолжуваат да зрачат како светилник, да горат како оган-чувар што не дозволува ништо да исчезне од ова импозантно дело без кое би осиромашил културниот капитал на човештвото, како што би осиромашил кога би исчезнало делото на некој од оние поети-Прометеи од ковот на Артур Рембо, Владимир Мајаковски или Катеб Јасин. 

[…]

translation in progress

Преторија, 11-13 октомври 2003 год.

Прочитајте го оригиналот на француски

________________________________

* in Животот и делото на Ацо Шопов.- Скопје: МАНУ, 2005