This post is also available in: Serbian Croatian Bosnian

На Грамос – збирка стихови од Ацо Шопов*

Димитар Митрев

Во новата збирка стихови На Грамос, Ацо Шопов ја обработува темата на херојската борба на слободарскиот грчки и македонски народ од Егејска Македонија, на неговата потресна трагедија што ја доживеа за време и по предавството на оние за кои се сметаше дека се водачи на народот што се крена во бунт за својата слобода и независност.

Прочитајте го интегралниот оригинален текст на српскохрватски

_______________
* Књижевне новине, 19.05.1950