This post is also available in: French Spanish German Russian English

Ацо Шопов – Молк што свети*

Едуар Моник

Велам дека Ацо Шопов е остров…

work in progress

_______________
* Текстот е напишан во Скопје, во април 1992 година, во деновите кога се комеморираше десетгодишнината од смртта на Ацо Шопов. Објавен е во Нова Македонија, 29.04.1992, стр. 12. На француски е објавен како поговор на книгата Во личен избор, 1994.

Едуар Моник за книгата Во личен избор, на македонската телевизија.