This post is also available in: Serbian Croatian Bosnian

Извонреден поет*

Богдан А. Поповиќ

Ацо Шопов е, без сомнение, извонреден поет. Еден од најдобрите што ги имаме денес. Изборот на Сретен Перовиќ повеќекратно тоа го докажува.

Прочитајте го интегралниот оригинален текст на српкохрватски
___________________
* Статијата е објавена во Књижевне новине, 19.03.1966, стр. 3-4, под наслов „Прво потпуније упознавање. Ацо Шопов: Предвечерје”.