This post is also available in: Serbian Croatian Bosnian

Два конпежа*

Милосав Буца Мирковиќ (1932-2013), српски писател. Фотографијата е од личната документација на Миодраг Зупанц. Дозволата за објавување на Википедија ја дал на Радосав Стојановиќ (Fair use).

Милосав Мирковиќ

Два големи копнежи, две лирски енергии шумолат во стиховите на Ацо Шопов: копнежот по телото и копнежот по зборот. Зборот е суров и гломазен, песната е повик и ветување на поразот: тоа е модерна опсесија и опсесија во мода. Но, во таа насока, во таа опсесија, има повеће природно и искрено отколку загадочно, истражувачко, кошмарно.

Прочитајте ја оригиналната статија на српскохрватски јазик

 

_________________________
* Текстот е објавен под наслов „Aco Šopov: Predvečerje” во списанието Delo,  br. XII/4, Beograd, 1966, str. 624-625