Студии на Катица Ќулавкова за Творештвото на Ацо Шопов

Настани во чест на Ацо Шопов што Катица Ќулавкова ги организирала или во коишто учествувала: