This post is also available in: French Spanish German Russian English Serbian Slovenian Croatian Bosnian Albanian Bulgarian

Разговори

Во овој дел од Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов, можете да прочитате избор од објавените или аудио-визуелни интервјуа на македонскиот поет.

work in progress

1960

1965

  • Животот, една од најдлабките тајни. Оригинал: Život – jedna od najdubljih tajni, razgovor vodio Giacomo Scotti, Novi list, Rijeka, 15.05.1965, стр. 10
  • Разговор со Славко Јаневски, Современост, XV, 5, 1965, стр. 199-201
  • Поетот за кого е врзана еволуцијата на македонскиот поетски израз. Оригинал: Pesnik za koga je vezana evolucija makedonskog poetskog izraza, razgovor sa Predragom Protićem, Duga, br. 1008, Beograd, 25.03.1965, str. 16-17.

1966

  • Очи – мојата најдобра песна, Млад Борец, Скопје, 06.11.1966. Разговор со Сталин Лозановски.

1968

1969

1975

  • Ристо Лазаров интервју со Ацо Шопов (фотографија на 12.11.1974)
  • Гост во овој број: Ацо Шопов. Разговор со Ристо Лазаров, Астибо, Штип, јануари 1975 година
  • Разговор со Ташко Ширилов, 1975

1976

1978

1979

  • Mојата поезија е долго носена преокупација во себе, разговор со Борис Вишински, Културен живот, 1960, V, 4, стр. 53.

work in progress

  • Ацо Шопов разговор со Драгица Спасовска (за Песна на црната жена), Борба.

Во Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов се достапни и огледи, критики и толкувања на неговото творештво, како и избор од неговите: