Ацо Шопов: Бев свесен за ризикот…*

Најтешки се за препев првите стихови, со кои се пробива пат кон поинтимно навлегување во духот и сушноста на делото.

Прочитајте го интегралниот текст во книгата Ацо Шопов: Автопортрет со седум прсти, Скопје, Антолог, 2024, 571 стр.

________________________________
* Разговорот е објавен во Нова Македонија, 11.10.1960, стр. 5.

Други разговори и статии на Ацо Шопов