Ацо Шопов: Поезијата − миг на нашата свест и совест во светот *

Ние сакавме да го почнеме нашиот разговор со тоа што ќе побараме од академикот Ацо Шопов, еден од најпознатите наши современи поети, да го изнесе своето сфаќање за поезијата. Ацо Шопов во шега вели дека дефиницијата означува и крај, а тој е далеку од тоа да му стави крај на своето поетско кажување.

Прочитајте го интегралниот текст во книгата Ацо Шопов: Автопортрет со седум прсти, Скопје, Антолог, 2024, 571 стр.

______________________
* Вечер, 31.03.1968, стр. 9. Оригиналниот машинопис „Поезијата тешко може да се дефинира”, што ги содржи одговорите на прашањата на редакцијата на Вечер, се наоѓа во Фондот Ацо Шопов, во Архивот МАНУ, АШ К3 АЕ81.

Други разговори и статии на Ацо Шопов