Ацо Шопов: песната е за мене еден начин на живеење и доживување на светот*

Машинопис во Фондот Ацо Шопов, АМАНУ: АШ К3 АЕ85, стр. 4.

Автентична и самоникната, нашата поезија можеше да се влева во другите поетски текови, да се оплодува со нив не губејќи ја својата оригиналност и да станува сѐ попривлечна и за другите.

Прочитајте го интегралниот текст во книгата Ацо Шопов: Автопортрет со седум прсти, Скопје, Антолог, 2024, 571 стр.
___________________
* Машинопис во Фондот Ацо Шопов, АМАНУ: АШ К3 АЕ85. Според содржината на одговорите на Шопов на поставените прашања кои не се архивирани, може да се заклучи дека разговорот е објавен кон крајот на 1969 или почетокот на 1970 година. Од него дознаваме дека првобитниот наслов на збирката Гледач во пепелта (1970) бил „Долго доаѓање на огнот”, според истоимената песна.

Други разговори и статии на Ацо Шопов