This post is also available in: Serbian Croatian Bosnian

Ацо Шопов: Поезијата е еден од можните одговори на прашањето на животот*

Името на Ацo Шопов е напишано на првата страница од книгата на родени на новата македонска поезија. Вистина е дека Шопов не е „најстариот“ од македонските повоени поети (хронолошки, по Славко Јаневски и Блаже Конески), но тој е сепак на почетокот: првата стихозбирка објавена на македонски јазик по ослободувањето на Македонија е негова. Со него, наведува Димитар Митрев, во македонската поезија целосно започнува чинот на лирско себеоткривање. Шопов – поет роден во виорот на војната и револуцијата. „Со неговите песни е означен и полнокрвниот почеток на нашата интима”.

[…]

Вие прв го препеавте Хамлет на македонски. Инаку, преведувате поезија од различни странски јазици и важите за најдобар македонски преведувач на поезија. Дали преводот ја оптоварува или збогатува Вашата сопствената креативност?

Високо го ценам препевот. Да се ​​преведе значи да се создаде. Преводот е креативен чин еднаков на оригиналниот. За мене преводот е друг начин на поетско постоење.

Ми се чини дека во секој поет живее друг, па дури и повеќе други поети кои не се еднакви по природа и по темперамент со него, но кои неодоливо го поттикнуваат да зборува со нивниот глас.

На различни поети сме го поставувале истото прашање, прашањето за поезијата или, ако сакате, за дефиницијата на животот?

Вообичаено денес поимот живот се употребува упростено и еднострано, како нешто што само по себе е јасно и се подразбира. Сепак, тоа е една од најдлабоките тајни. Кога за писателот велиме: неговото дело е реална слика на животот, обично мислиме дека ова дело е повеќе или помалку уметнички промашено, бидејќи не успеало да го пробие плаштот на надворешните манифестации.

Поезијата е еден од можните одговори на прашањето за животот. Еден од можните, велам, со нејзината визија, нејзината интуиција, со нејзиниот стремеж за оплеменување. Но, кога и како ќе одговори, тоа зависи од нејзината моќ и неповторлива автентичност.

Кои се вашите главни преокупации како поет?

На светот околу мене и на настаните во него отсекогаш сум им пристапувал како кон мое најинтимно искуство. Колку сум успеал во тоа не е мое да судам.

Како ја дефинирате вашата поезија или поезијата воопшто?

Не знам дали поезијата може да се определи со една дефиниција. Еден југословенски поет, пред неколку децении, извика дека поезијата е чудо на животот [A. Б. Шимиќ], а друг, пред него, далеку од нашите граници, во својата горда осаменост свечено објави дека поетот е како принц на облаците [Baudelaire: Le prince des nuées]

Намерно ги цитирав овие две различни мислења. Можеби и двете содржат дел од вистината, или некоја вистина за поезијата.

Според мене, магичната моќ на поезијата се состои во постојаното хуманизирање на животот.

[…]

Прочитајте го целосниот разговор на српскохрватски јазик
_____________

Џакомо Скоти

*Инсерт од оригиналното интервју на српскохрватски јазик објавено под наслов: “Животот e една од најдлабоките тајни”. Разговорот го водел Џакомо Скоти за Нови лист од Ријека, 15.05.1965, стр. 10

Други разговори и статии на Ацо Шопов