Ацо Шопов: Зборот е единствен клуч со кој можат да се отворат проблемите на човековата егзистенција*

Поетот е должен да гледа со отворени очи кон сѐ што се случува околу него, во светот и во неговата најблиска средина. Мора да има јасен етички став и ако таа етичка позиција во делото што го создава е органски сврзана со естетските компоненти на тоа дело, ми се чини дека тогаш ја исполнува својата функција на поет.

Прочитајте го интегралниот текст во книгата Ацо Шопов: Автопортрет со седум прсти, Скопје, Антолог, 2024, 571 стр.

_________________________
* Интервју објавено под наслов „Со отворени очи околу себе”, во Нова Македонија, 28.06.1970, стр. 8. Разговорот го водел Ѓоко Поповски.

Други разговори и статии на Ацо Шопов