This post is also available in: Serbian Croatian Bosnian

Ацо Шопов : Струшките вечери на поезијата – недоволно искористена шанса

Струшките вечери на поезијата се, според Ацо Шопов, претседател на фестивалот кога го дава ова интервју, „извонредна, сè уште недоволно искористена но огромна шанса македонската поезија да продре во светот”.

Прочитајте го разговорот со Ф. Пашиќ на оригиналниот српскохрватски јазик, објавен во Борба, 13.06.1969, под наслов „Еден миг со… Ацо Шопов”

Други разговори и статии на Ацо Шопов