This post is also available in: French Serbian Croatian Bosnian

Ацо Шопов: Каков е тој свет?*

Каков е тој свет, какви се тие чуда, што се излеваат од белата хартија како од најдлабок извор, што искокнуваат од редовите букви како од најгуста шума, каков е тој свет што влегува во секојдневието на нашиот живот и нè сили да го почувствуваме како негова подлабока, скриена смисла?

Прочитајте го интегралниот текст во книгата Ацо Шопов: Автопортрет со седум прсти, Скопје, Антолог, 2024, 571 стр.

______________
* Оваа беседа на Ацо Шопов е објавена под наслов „Dolazim sa juga” во загребското списание Umjetnost i dijete. ISSN 0503-1575. – Vol. 1, br. 3 (1969), str. 23-24. Оригиналниот машинопис на текстот се наоѓа во Фондот Ацо Шопов, во Архивот на МАНУ: АШ К3 АЕ67

Ацо Шопов е добитник на наградата на Змаевите детски игри во јуни 1970 година, за препевот на Избор песни од Јован Јовановиќ-Змај.

Други разговори и статии на Ацо Шопов