Ацо Шопов, по повод излегувањето на Одбраните дела*

Чувствувам особено задоволство, ни рече академикот Ацо Шопов, што моето враќање од Република Сенегал во Скопје се совпадна со излегувањето од печат на моите Одбрани дела. За ова мошне пријатно доживување, пред сѐ, му благодарам на книгоиздателството „Мисла“ кое покажа интересирање кон моето досегашно творештво.

Прочитајте го интегралниот текст во книгата Ацо Шопов: Автопортрет со седум прсти, Скопје, Антолог, 2024, 571 стр.
__________________
* Ова интервју на Ташко Ширилов со Ацо Шопов е составен дел на написот „Средба со академикот Ацо Шопов: Стихови инспирирани од африканското поднебје”, објавен во Вечер, на 11.09.1975, стр. 9. Инсерти од написот се достапни на страницата Одбрани дела од Ацо Шопов, Скопје, Мисла, 1976.

Други разговори и статии на Ацо Шопов