Ацо Шопов: Што е инспирација?*

Поетот не е птица на гранка и вдахновението не му паѓа од небо.

Прочитајте го интегралниот текст во книгата Ацо Шопов: Автопортрет со седум прсти, Скопје, Антолог, 2024, 571 стр.

______________

* Препис на машинопис (2 л.) кој се наоѓа во Фондот Ацо Шопов, во Архивот на Македонската академија на науките и уметностите: АШ К3 АЕ88. Архивската единица е насловена “Честопати децата…, интервју за школска емисија”. Шопов одговара на прашањата на др. Петар Тофовиќ (1920-1990), македонски неврохирург и професор на Медицинскит факултет во Скопје. Интервјуто е реализирано во 1976 година.

Други разговори и статии на Ацо Шопов