Ацо Шопов: Песната е еден вид на моето вистинско живеење*

Во дваесетипетте години слободен живот за најголема национална добивка го сметам големиот, невиден замав на творештвото во најшироката смисла на зборот, будењето на еден голем творечки потенцијал низ кој се манифестира и потврдува македонската национална свест.

Прочитајте го интегралниот текст во книгата Ацо Шопов: Автопортрет со седум прсти, Скопје, Антолог, 2024, 571 стр.

_________________
* Интервјуто е објавено под наслов „Заговорник на љубовта, земјата и страста” во Нова Македонија, 28-30.11.1970, стр. 9. Наднаслов: „Разговараме со добитниците на наградата АВНОЈ”. Разговорот го водел Цветан Станоевски.

Други разговори и статии на Ацо Шопов